Fakta om Resebyrån – en agenthistoria

 

Titel:

 

Resebyrån – en agenthistoria.

Författare och grafisk form:

 

Thomas von Seth.

Projektledare:

 

Tomas G. Olsson, SRF.

Research:

 

Thomas von Seth, Ingvar Fogelberg, Lilian Brunell, Hans Nohrenius.

Korrektur och grafisk konsultation:

 

Eva Bengtsson.

Pris inklusive moms och frakt:

 

229 kronor.

ISBN:

 

978-91-86899-50-9.

Förlag:

 

Vivlio förlag.

Omslag och repro:

 

Ikolog kommunikation.

Bildmaterial:

 

SRF:s arkiv, Ingvar Fogelberg, Sveriges Järnvägsmuseum, Lilian Brunell, Omniaresors arkiv,
Centrum för näringslivshistoria, Thomas von Seth med flera.

Omfång:

 

184 sidor + omslag.

Storlek:

 

170 x 240 mm.

Vikt:

 

600 gr.

Bindning:

 

Limbunden.

Papper:

 

300 gr Invercote creato (omslag), 150 gr Galerie art silk (inlaga).

Tryckt hos:

 

Davidsons Tryckeri AB, Växjö.